TTD Logo
Students Info
S.V.AYURVEDIC COLLEGE, TTDs, TIRUPATI MD/MS (Ayurveda Vachaspati) ADMISSIONS LIST 2016-17
S.No Name of the Student Admission number
1. Dr.Samatha Prakash 1619189
2. Dr.B.Reddy Soni 1619190
3. Dr.A.Jayakrishna 1619191
4. Dr.M.Rajesh Naik 1619192
5. Dr.K.Sruthi 1619193
6. Dr.J.Shalini Yadav 1619194
7. Dr.K.Kavyaka 1619195
8. Dr. Habeebulla Shaik 1619196
9. Dr.P.Tharakararn 1619197
10. Dr.P.Penchal Rao 1619198
11. Dr.C.Praveena 1619199
12. Dr. K.Damodhar 1619200
13. Dr.V.S.Sai Chandana 1619201
14. Dr.Sreelakshmi Vijayabala 1619202
15. Dr.P.Sivaparvathi 1619203
16. Dr.G.Harinath 1619208
17. Dr.B.Pavani 1619209
18. Dr.B.Praveen Kumar 1619212
19. Dr.B.Hamesh 1619213
20. Dr.D.Sai Goutham 1619214
21. Dr.T.Tejaswini 1619215
22. Dr.M.Ashok 1619216
23. Dr.K.Keerthi Priya 1619217
24. Dr.M.Goutham 1619220
25. Dr.K.Alekya 1619221
26. Dr.K.Yamini 1619222
27. Dr.S.Chandana 1619224
28. Dr.Saritha 1619225
29. Dr.l.Gouthami 1619227
30. Dr.K.Rishikesh 1619228
31. Dr.B.Vighneswari 1619229
32. Dr.M.Yamini 1619230
33. Dr.M.Sunitha 1619231