TTD Logo
Students Info
LIST OF STUDENTS ADMITTED INTO I BAMS (Ayurvedacharya) FOR THE ACADEMIC YEAR 2016-2017
S.No Name of the Student
1. K Lakshmi Manogna
2. G Poojitha
3. Shaik Farheen
4. M Gunasekhar
5. K Gowthami
6. T Lakshmi Gowri
7. M Bindu
8. A Sandhya
9. O Jyothi Reddy
10. D Shareef
11. P Anusree
12. V Madiha Kauser
13. Rena Ravali
14. B Chandanapriya
15. P Lakshmi Prasanna
16. S Fawaz
17. P Rama Chandra
18. J Rajesh Yadav
19. P Mahathi
20. Y Harika
21. V Rameswari
22. K Bhuvaneswari
23. A Aswini
24. M Yacoob Basha
25. V Alekhya
26. M Yashwanthi
27. K Thejasree
28. M Priyanka
29. B Sudhakar Naik
30. C Hinduja
31. M Venkatesh
32. K Bhavani
33. K Chandrika
34. TR Kesava
35. I Vindosh
36. U Saikrishna Babu
37. P Chaithanya Kumar
38. D Vinitha